IZPOSOJA STROKOVNE LITERATURE IN GLASBIL

  • na oddelkih si lahko učenci izposodijo notno literaturo in inštrumente
  • izposojo inštrumentov cenovno potrdi Svet zavoda in je objavljena na oglasni deski
  • čas izposoje inštrumenta je omejen do zaključka 2. razreda (razen pri godalih), nato mora učenec imeti lasten inštrument
  • s podpisom staršev na reverzu se le-ti obvezujejo, da bodo učenci z inštrumenti ravnali vestno in ga ob morebitnih poškodbah po lastni krivdi tudi servisirali
Datum objave: 08.12.2011

Nazaj na prvo stran  | PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA TER NAPREDOVANJE UČENCEV V GLASBENI ŠOLI  | SODELOVANJE S STARŠI  | TEKMOVANJA MLADIH GLASBENIKOV  | POLETNE ŠOLE ZA MLADE GLASBENIKE  | POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE
IZPOSOJA STROKOVNE LITERATURE IN GLASBIL  | PLAČILO PRISPEVKA STARŠEV ZA KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV