PLAČILO PRISPEVKA STARŠEV ZA KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV


 CENIK
  • plačilo prispevka staršev za kritje materialnih stroškov in vpisnino potrdi Svet zavoda
  • plačilo prispevka staršev za kritje materialnih .stroškov je razdeljen na devet delov, izostanki učenca se ne obračunavajo
  • plačilo prispevka staršev za kritje materialnih stroškov se poravnava mesečno po položnici, plačilo vpisa pa enkrat ob vpisu v juniju
  • ob vpisu v GŠ starši izpolnijo PRIJAVNICO za tekoče šolsko leto in s podpisom potrdijo pogoje poravnave prispevka staršev za kritje materialnih stroškov
  • če sta v GŠ vpisana dva ali več otrok iz iste družine, lahko starši pisno uveljavijo OLAJŠAVO plačila šolnine
Datum objave: 08.12.2011

Nazaj na prvo stran  | PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA TER NAPREDOVANJE UČENCEV V GLASBENI ŠOLI  | SODELOVANJE S STARŠI  | TEKMOVANJA MLADIH GLASBENIKOV  | POLETNE ŠOLE ZA MLADE GLASBENIKE  | POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE
IZPOSOJA STROKOVNE LITERATURE IN GLASBIL  | PLAČILO PRISPEVKA STARŠEV ZA KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV