POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE

  • učenec lahko za uspešno delo v šoli in zunaj nje dobi pohvalo, priznanje ali nagrado
  • »ZLATA NOTA« je priznanje Glasbene šole Laško - Radeče za izjemne glasbene dosežke učencev v času šolanja
  • priznanje ZLATA NOTA je potrdil učiteljski zbor 11. maja 2001 in se podeli po sprejetem pravilniku, učenec prejme priznanje ter obesek ZLATA NOTA
  • učenec prejme priznanje praviloma ob zaključku šolanja
Datum objave: 08.12.2011

Nazaj na prvo stran  | PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA TER NAPREDOVANJE UČENCEV V GLASBENI ŠOLI  | SODELOVANJE S STARŠI  | TEKMOVANJA MLADIH GLASBENIKOV  | POLETNE ŠOLE ZA MLADE GLASBENIKE  | POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE
IZPOSOJA STROKOVNE LITERATURE IN GLASBIL  | PLAČILO PRISPEVKA STARŠEV ZA KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV