POLETNE ŠOLE ZA MLADE GLASBENIKE

  • učenci se lahko med šolanjem v soglasju z učiteljem inštrumenta aktivno udeležujejo poletnih šol
  • starši in učenci se morajo pravočasno pogovoriti z učiteljem inštrumenta, da je učna snov za poletno šolo ustrezno pripravljena
  • poletno šolo lahko sofinancira tudi šola po predhodnem dopisu staršev
Datum objave: 08.12.2011

Nazaj na prvo stran  | PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA TER NAPREDOVANJE UČENCEV V GLASBENI ŠOLI  | SODELOVANJE S STARŠI  | TEKMOVANJA MLADIH GLASBENIKOV  | POLETNE ŠOLE ZA MLADE GLASBENIKE  | POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE
IZPOSOJA STROKOVNE LITERATURE IN GLASBIL  | PLAČILO PRISPEVKA STARŠEV ZA KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV