SVIREL

Svirél 2015 odpira prijave na 7. mednarodno glasbeno tekmovanje solistov in komornih skupin.
Svirél razpisuje tri tekmovalne discipline: harmonika, strunska glasbila ter pihala, trobila, tolkala.
Prijavite se lahko na povezavi: Svirel prijavnica
Svirél 2015 se seli na različne lokacije Primorske; Kras, Goriška Brda in …? Več v kratkem. Spremljajte našo spletno stran za vse novosti!
The 7th edition of the International Music Competition for Soloists and Chamber Groups Svirél 2015 is now open for registration.
Accordion, Plucked Instrumens or Woodwind, Brass, Percussion are Svirél’s three main Disciplines in 2015.
You can register at: Svirel Application
More information about competition venues and competition itself will be displayed on our website soon. Follow us for all essential news.
Datum objave: 01.04.2015

Nazaj na prvo stran  | PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA TER NAPREDOVANJE UČENCEV V GLASBENI ŠOLI  | SODELOVANJE S STARŠI  | TEKMOVANJA MLADIH GLASBENIKOV  | POLETNE ŠOLE ZA MLADE GLASBENIKE  | POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE
IZPOSOJA STROKOVNE LITERATURE IN GLASBIL  | PLAČILO PRISPEVKA STARŠEV ZA KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV