STROŠKOVNIK

 
 
PRISPEVEK STARŠEV ZA KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV september-maj letno
inštrument ali petje in nauk o glasbi 28,00 252,00
inštrument ali petje 14,00 126,00
plesna pripravnica 14,00 126,00
predšolska glasbena vzgoja           14,00 126,00
glasbena pripravnica 14,00 126,00
sodobni ples 14,00 126,00
sodobni ples in nauk u glasbi 28,00 252,00
vadenje v šoli, na šolskem inštrumentu 17,00 153,00
izposoja šolskega inštrumenta 17,00 153,00
vpisnina za novo šolsko leto                                        junij                                      12,00
                                         plačilo se ne vrača ob morebitnem kasnejšem izpisu
  3. OPRAVLJANJE LETNEGA IZPITA ZA OBČANE: glavni predmet in nauk o glasbi – za posamezen razred                                                                                                                      65,00 EUR.
 
4. OPROŠČENOST OD PLAČILA prispevka staršev in izposoje inštrumenta se upošteva, če je učenec zaključil šolanje enega inštrumenta ali zaključuje šolanje inštrumenta in nadaljuje na  pobudo šole na specifičnem inštrumentu za potrebe orkestrov. O oprostitvi odloči ravnatelj. Brezplačno šolanje in izposojo inštrumenta šola omogoča do zaključenega 3. razreda inštrumenta.
 
5. VLOGA ZA ZNIŽANJE
Starši lahko v mesecu septembru pošljejo v tajništvo obrazec za znižanje prispevka staršev za materialne stroške. Olajšava velja za drugega otroka (mlajšega) in vse naslednje, za katere starši plačajo polovično ceno prispevka staršev za materialne stroške.
VLOGO ZA ZNIŽANJE lahko pošljete po pošti na naslov šole že v mesecu juniju, po poravnani položnici za vpis v novo šolsko leto.
 
6. REVERZ
Učitelji vodijo evidenco o izposojenih inštrumentih in izdajajo reverze.
Če učenec po lastni krivdi poškoduje inštrument plačajo stroške popravila starši.

STARŠI LAHKO PORAVNATE POLOŽNICE BREZ PLAČILA PROVIZIJE NA OBČINSKI BLAGAJNI OBČINE LAŠKO.

Sprejeto na Svetu zavoda 27. 2. 2017, stroškovnik velja od 1. 9. 2017 dalje.
 
Datum objave: 08.12.2011

Nazaj na prvo stran  | KONTAKT  | ZAPOSLENI  | ORGANI ZAVODA  | ŠOLSKI KOLEDAR  | GLASBENI BONTON
ŠOLSKA PUBLIKACIJA  | KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  | STROŠKOVNIK  | OBRAZCI  | ZAPISNIKI
HIŠNI RED