HARMONIKA


 • pouk na nižji stopnji traja dvakrat tedensko po 30 minut
 • šolanje na nižji stopnji obsega šest razredov
 • ob zaključku šolskega leta, razen v prvem razredu, učenec opravlja letni izpit
 • pogoj za prehod v drugo obdobje nižje stopnje je izvedba izpitne snovi na pamet
 • učenci lahko nadaljujejo šolanje na višji stopnji (7. in 8. razred)
 • pogoji za nadaljevanje na višjo stopnjo so: izvedba izpitne snovi na pamet, pozitivno mnenje izpitne komisije ter učiteljskega zbora
 • v drugem obdobju nižje stopnje obiskujejo učenci komorno igro oz. orkestrsko igro
 • učenci na nižji stopnji vzporedno obiskujejo predmet nauk o glasbi, na višji stopnji predmet solfeggio
 • priporočljiva starost otroka ob vpisu je med 7. in 9. letom starosti
POGOJI ZA VPIS
 • preizkus glasbenih sposobnosti učencev
 • prednost pri vpisu imajo učenci, ki uspešno zaključijo glasbeno pripravnico
lasten inštrument
Datum objave: 08.12.2011

Nazaj na prvo stran  | INŠTRUMENTI S TIPKAMI  | GODALA  | PIHALA  | TROBILA  | BRENKALA
TOLKALA  | PETJE  | LJUDSKI INŠTRUMENTI  | PLES  | NAUK O GLASBI
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA  | KOMORNA IGRA  | ORKESTRSKA IGRA