KOMORNA IGRA


KOMORNA IGRA
  • na šoli se lahko oblikujejo različne komorne skupine (v skladu z učnim načrtom)
  • za komorno zasedbo se priznava vsaka zasedba od 'dua' do 'noneta'
  • znanje se preverja pri pouku in na nastopih, ocenjevanje je številčno, ocena se vpiše v spričevalo
šola z letnim delovnim načrtom opredeli število komornih zasedb
Datum objave: 08.12.2011

Nazaj na prvo stran  | INŠTRUMENTI S TIPKAMI  | GODALA  | PIHALA  | TROBILA  | BRENKALA
TOLKALA  | PETJE  | LJUDSKI INŠTRUMENTI  | PLES  | NAUK O GLASBI
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA  | KOMORNA IGRA  | ORKESTRSKA IGRA