KONTRABAS

  • pouk traja na nižji stopnji traja dvakrat tedensko po 30 minut
  • šolanje na nižji stopnji obsega štiri razrede
  • ob zaključku šolskega leta, učenec opravlja letni izpit
  • učenci lahko nadaljujejo šolanje na višji stopnji (5. in 6. razred)
  • pogoji za napredovanje na višjo stopnjo so: izvedba izpitne snovi na pamet, pozitivno mnenje izpitne komisije ter učiteljskega zbora
  • poleg solističnih nastopov, ob spremljavi klavirja, sodelujejo učenci tudi v komorni skupini oz. orkestrski igri
  • učenci na nižji stopnji vzporedno obiskujejo predmet nauk o glasbi, na višji stopnji predmet solfeggio
  • priporočljiva starost otroka ob vpisu je med 11. in 18. letom starosti
POGOJI ZA VPIS
  • preizkus razvitosti glasbenih sposobnosti učencev
Datum objave: 08.12.2011

Nazaj na prvo stran  | INŠTRUMENTI S TIPKAMI  | GODALA  | PIHALA  | TROBILA  | BRENKALA
TOLKALA  | PETJE  | LJUDSKI INŠTRUMENTI  | PLES  | NAUK O GLASBI
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA  | KOMORNA IGRA  | ORKESTRSKA IGRA