NAUK O GLASBI,SOLFEGGIO


NAUK O GLASBI
  • je obvezen skupinski predmet in poteka vzporedno z inštrumentalnim poukom
  • pouk traja dvakrat tedensko po 45 minut
  • v manjših skupinah traja pouk enkrat tedensko po 60 minut
  • priporočljivo je, da začnejo učenci obiskovati nauk o glasbi po opravljeni glasbeni pripravnici

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI SMOTRI:
  • petje (solfeggio), igranje na Orffova glasbila, ustvarjanje, poslušanje glasbene literature, spoznavanje glasbenih zakonitosti
  • učenci se naučijo selektivno sprejemati glasbene zvrsti
  • ob glasbenih dejavnostih si razvijajo posamezne sposobnosti kot so: posluh za ritem in melodijo, glasbeno pomnenje, glasovne zmožnosti, glasbeno domišljijo in muzikalnost
  • učenci si oblikujejo ODNOS DO GLASBE in UMETNOSTI ter osebnostne lastnosti

SOLFEGGIO
je obvezen skupinski predmet in poteka vzporedno z inštrumentalnim poukom na višji stopnji ( začetek v šol. letu 2009/10)
Datum objave: 05.01.2012

Nazaj na prvo stran  | INŠTRUMENTI S TIPKAMI  | GODALA  | PIHALA  | TROBILA  | BRENKALA
TOLKALA  | PETJE  | LJUDSKI INŠTRUMENTI  | PLES  | NAUK O GLASBI
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA  | KOMORNA IGRA  | ORKESTRSKA IGRA