ORKESTRSKA IGRA


ORKESTRSKA IGRA
  • predstavlja pomembno dopolnilo izobraževanja in ima izrazito povezovalno vlogo med posameznimi solističnimi inštrumenti
  • v Radečah in v Laškem delujejo šolski orkestri: pihalni, godalni, harmonikarski, kitarski (komorne skupine)
  • po predmetniku in učnih načrtih za GŠ je orkester obvezen predmet za učence oddelkov pihala, trobila in tolkala, ocena se ob zaključku šolskega leta vpiše v spričevalo
  • učenci začnejo obiskovati orkester po predhodnem mnenju učitelja inštrumenta
  • znanje se preverja skozi vaje za nastope
po predmetniku in učnih načrtih so orkestri obvezni predmeti, ocena se ob zaključku šolskega leta vpiše v spričevalo
Datum objave: 08.12.2011

Nazaj na prvo stran  | INŠTRUMENTI S TIPKAMI  | GODALA  | PIHALA  | TROBILA  | BRENKALA
TOLKALA  | PETJE  | LJUDSKI INŠTRUMENTI  | PLES  | NAUK O GLASBI
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA  | KOMORNA IGRA  | ORKESTRSKA IGRA