PLESNA PRIPRAVNICA

 
  • Program plesne pripravnice traja tri leta (1., 2., 3. razred OŠ).
  • Starost otrok za vpis v plesno pripravnico je 6 let, starejši novinci se vpišejo v razred vrstnikov.
  • Razvrščanje otrok v program poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti plesnih sposobnosti.
  • Učenci spoznavajo osnovne plesne elemente z velikim poudarkom na razvijanju sposobnosti sproščanja domišljije in ustvarjalnosti.
  • Vzgojni namen je spodbujanje otroka k samostojnemu mišljenju in usmerjanju gibanja s pomočjo pravljic, skladbic in ostale otroške literature.
  • S pridobljenim plesnim znanjem se učenci predstavijo svojim staršem in prijateljem na različnih prireditvah in nastopih ter sodelujejo v plesni predstavi ob koncu šolskega leta.
  • Med šolskim letom so starši ustno obveščeni o razvoju glasbenih sposobnosti učenca.
  • Ob koncu pouka šola izda učencem spričevalo o končanem programu z navedbo razreda.
  • Po končani plesni pripravnici lahko učenec nadaljuje izobraževanje po programu sodobni ples, ko opravi sprejemni preizkus oz. po predhodnem mnenju učitelja predmeta.
 
Datum objave: 20.09.2018

Nazaj na prvo stran  | INŠTRUMENTI S TIPKAMI  | GODALA  | PIHALA  | TROBILA  | BRENKALA
TOLKALA  | PETJE  | LJUDSKI INŠTRUMENTI  | PLES  | NAUK O GLASBI
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA  | KOMORNA IGRA  | ORKESTRSKA IGRA