Predšolska glasbena vzgoja in Glasbena pripravnica


Predšolska glasbena vzgoja, Glasbena pripravnica

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (5 letniki)
 • SKUPINSKI POUK, v katerega je vključenih 12 učencev, traja 45 minut tedensko
 • STAROST OTROK je 5 let
 • VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CILJI: PETJE, IGRANJE NA LASTNA, MALA in ORFFOVA GLASBILA; USTVARJANJE; POSLUŠANJE GLASBENE LITERATURE; (ob poslušanju vzpodbujamo likovni, gibno - plesni in besedni izraz)
 • ob glasbi se prijetno počutijo, ob igri doživljajo in spoznavajo glasbena dela in glasbene dejavnosti
 • ob glasbenih dejavnostih si razvijajo posamezne sposobnosti, kot so: posluh za ritem, melodijo, glasbeno pomnenje, glasovne zmožnosti, glasbeno domišljijo, muzikalnost
 • učenci staršem pripravijo predstavitev dela
 • razvrščanje otrok v program poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti
 • med šolskim letom so starši ustno obveščeni o razvoju glasbenih sposobnosti učenca
 • ob koncu pouka šola izda učencem spričevalo o končanem programu
 • učenci se po zaključku programa lahko vključijo v program glasbena ali plesna pripravnica

GLASBENA PRIPRAVNICA (6 letniki)
 • NI OBVEZNA, JE PA ZELO PRIPOROČLJIVA
 • učenci, ki obiskujejo glasbeno pripravnico imajo prednost pri vpisu k inštrumentu pred ostalimi, ki se nameravajo vpisati v glasbeno šolo po opravljenem sprejemnem preizkusu oz. po predhodni mnenju učiteljice predmeta
 • STAROST OTROK je 6 let
 • SKUPINSKI POUK v katerega je vključno 12 učencev traja tedensko 60 minut
 • VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNI CILJI: PETJE, IGRANJE NA MALA,LASTNA IN ORFFOVA GLASBILA, USTVARJANJE, POSLUŠANJE GLASBENE LITERATURE; (ob poslušanju vzpodbujamo likovni, gibno – plesni in besedni izraz)
 • pri pouku lahko uporabljajo blokflavto
 • ob glasbenih dejavnostih si razvijajo posamezne sposobnosti kot so: posluh za ritem, melodijo,glasbeno domišljijo, muzikalnost
 • spoznavajo različne inštrumente
 • začenjajo z glasbenim opismenjevanjem in petjem tonskih višin
 • učenci staršem pripravijo predstavitev dela
 • med šolskim letom so starši ustno obveščeni o razvoju glasbenih sposobnostih učenca
 • ob koncu pouka šola izda učencem spričevalo o končanem programu
POMEN PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE IN GLASBENE PRIPRAVNICE je v tem, da omogočata otroku intenzivnejši pristop do glasbene vzgoje že v NAJZGODNEJŠEM OBDOBJU.
Datum objave: 05.01.2012

Nazaj na prvo stran  | INŠTRUMENTI S TIPKAMI  | GODALA  | PIHALA  | TROBILA  | BRENKALA
TOLKALA  | PETJE  | LJUDSKI INŠTRUMENTI  | PLES  | NAUK O GLASBI
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA  | KOMORNA IGRA  | ORKESTRSKA IGRA