SODOBNI PLES

 
  • Program obiskujejo učenci stari od 9 do 14 let (4. - 9. razred OŠ).
  • V skupinski pouk je vključeno od 8 do 15 učencev.
  • Učenci spoznavajo in utrjujejo osnovno plesno tehniko ter razvijajo disciplino, vztrajnost in doslednost.
  • S sproščanjem čustev in ustvarjalne domišljije razvijajo lastni plesni izraz.
  • Učenci končajo šolanje, ko opravijo 6 razredov plesa - štiri razrede na nižji in dva razreda na višji stopnji.
  • Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja morajo učenci na izpitu za 4. razred pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih sestavin plesa, pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora.
  • V 5. in 6. razredu plesa obiskujejo učenci vzporedno nauk o glasbi.
  • S pridobljenim plesnim znanjem se učenci predstavijo svojim staršem in prijateljem na različnih prireditvah in nastopih ter sodelujejo v plesni predstavi ob koncu šolskega leta.
  • Učenci, ki imajo izrazite plesne dispozicije, se pripravljajo za tekmovanje oziroma nadaljnje šolanje na srednji stopnji.
  • Ob koncu šolskega leta opravijo učenci letni izpit.  
Datum objave: 20.09.2018

Nazaj na prvo stran  | INŠTRUMENTI S TIPKAMI  | GODALA  | PIHALA  | TROBILA  | BRENKALA
TOLKALA  | PETJE  | LJUDSKI INŠTRUMENTI  | PLES  | NAUK O GLASBI
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA  | KOMORNA IGRA  | ORKESTRSKA IGRA