SOLO PETJE


PREDMET: PETJE
  • pouk na nižji stopnji traja dvakrat tedensko po 30
  • ob zaključku šolskega leta učenec opravlja letni izpit
  • šolanje na nižji stopnji traja štiri leta
  • učenci lahko nadaljujejo šolanje na višji stopnji
  • pogoji za nadaljevanje na višjo stopnjo so: izvedba izpitne snovi na pamet, pozitivno mnenje izpitne komisije ter učiteljskega zbora
  • poleg solističnih nastopov, ob spremljavi klavirja sodelujejo učenci tudi v komorni skupini (od 4. razreda dalje)
  • učenci na nižji stopnji vzporedno obiskujejo predmet nauk o glasbi, na višji stopnji predmet solfeggio
  • priporočljiva starost učenca ob vpisu je med 17. in 24. letom za ženske in med 18. in 24. letom za moške.
POGOJI ZA VPIS
preizkus rszvitosti glasbenih sposobnosti
Datum objave: 05.01.2012

Nazaj na prvo stran  | INŠTRUMENTI S TIPKAMI  | GODALA  | PIHALA  | TROBILA  | BRENKALA
TOLKALA  | PETJE  | LJUDSKI INŠTRUMENTI  | PLES  | NAUK O GLASBI
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA  | KOMORNA IGRA  | ORKESTRSKA IGRA