TOLKALA, BOBNI


PREDMET: TOLKALA
 • pouk na nižji stopnji traja dvakrat tedensko po 30 minut
 • ob zaključku šolskega leta učenec opravlja letni izpit
 • šolanje na nižji stopnji obsega šest razredov
 • učenci lahko nadaljujejo šolanje na višji stopnji (7. in 8. razred)
 • pogoji za nadaljevanje na višjo stopnjo so: izvedba izpitne snovi na pamet (delno), pozitivno mnenje izpitne komisije ter učiteljskega zbora
 • učenci na nižji in višji stopnji obiskujejo šolski pihalni orkester kot obvezen predmet
 • poleg solističnih nastopov, ob spremljavi klavirja sodelujejo učenci tudi v komorni skupini
 • učenci na nižji stopnji vzporedno obiskujejo predmet nauk o glasbi, na višji stopnji predmet solfeggio
 • učenci na nižji in višji stopnji obiskujejo šolski pihalni orkester kot obvezen predmet
 • priporočljiva starost otroka ob vpisu je med 9. in 18. letom
POGOJI ZA VPIS
 • preizkus razvitosti glasbenih sposobnosti učencev
lasten inštrument
Datum objave: 05.01.2012

Nazaj na prvo stran  | INŠTRUMENTI S TIPKAMI  | GODALA  | PIHALA  | TROBILA  | BRENKALA
TOLKALA  | PETJE  | LJUDSKI INŠTRUMENTI  | PLES  | NAUK O GLASBI
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA  | KOMORNA IGRA  | ORKESTRSKA IGRA