TROBENTA, ROG, POZAVNA, TUBA IN OSTALA KONIČNA TROBILA


PREDMETI:
TROBENTA, ROG, POZAVNA,
TUBA IN OSTALA KONIČNA TROBILA

  • pouk traja dvakrat tedensko po 30 minut
  • ob zaključku šolskega leta učenec opravlja letni izpit
  • šolanje na nižji stopnji obsega šest razredov
  • učenci lahko nadaljujejo šolanje na višji stopnji (7. in 8. razred)
  • pogoji za nadaljevanje na višjo stopnjo so: izvedba izpitne snovi na pamet (delno), pozitivno mnenje izpitne komisije ter učiteljskega zbora
  • učenci na nižji in višji stopnji obiskujejo šolski pihalni orkester kot obvezen predmet
  • poleg solističnih nastopov, ob spremljavi klavirja sodelujejo učenci tudi v komorni skupini
  • učenci na nižji stopnji vzporedno obiskujejo predmet nauk o glasbi, na višji stopnji predmet solfeggio
  • priporočljiva starost otroka ob vpisu je med 9. in 11. letom, razen pri pozavni, tubi in ostalih koničnih trobilih, kjer je starost ob vpisu med 11. in 18. letom
POGOJI ZA VPIS
  • preizkus glasbenih sposobnosti
lasten inštrument
Datum objave: 05.01.2012

Nazaj na prvo stran  | INŠTRUMENTI S TIPKAMI  | GODALA  | PIHALA  | TROBILA  | BRENKALA
TOLKALA  | PETJE  | LJUDSKI INŠTRUMENTI  | PLES  | NAUK O GLASBI
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, GLASBENA PRIPRAVNICA  | KOMORNA IGRA  | ORKESTRSKA IGRA